Allereerst: ik ben verheugd dit jaar als hoofdredacteur samen met een enthousiaste en zeer capabele redactie te werken aan weer vier uitgaven van ons geliefde studententijdschrift. De Somo is een blad waarin de actualiteit en maatschappelijke ontwikkelingen op een manier geduid worden zoals dat in geen enkel ander studententijdschrift terug te vinden is. De befaamde sociologische bril die wij door onze studie heen steeds meer hebben opgepoetst laat ons de sociale fenomenen die zich om ons heen ontwaren in toenemende mate helder zien en voorziet ons van een permanent kritische kijk. Ook dit jaar is het doel om vanuit dit perspectief een kwalitatief goed blad te maken, dat zowel qua vormgeving en inhoud zorgt voor een unieke leeservaring. Het is de bedoeling dat wij inzicht verschaffen, vragen bij onze lezers oproepen en ervoor zorgen dat studenten, docenten en anderszins geïnteresseerden
Sociologisch Mokum met plezier lezen.

Het thema is natuurlijk de ruggengraat van iedere uitgave. Voor de eerste editie zullen wij het terrein van het geluid gaan verkennen. Ondanks dat je geluid niet kunt zien, zijn de praktijken hieromheen herkenbaar en heeft het werkelijke consequenties. Vanuit deze sociologische opvatting zijn de redacteuren aan de slag gegaan en het resultaat is een gevarieerde SoMo met een hoog originaliteitsgehalte en een internationaal karakter. Zo beschouwt Khadija Elberdai in een persoonlijke column de invloed die de stilte in de bergen van Marokko op haar hebben gehad en is Ecuador het toneel in een stuk in de nieuwe rubriek Op Reis. In deze rubriek bekijkt elke uitgave een andere student die buitenlandervaring aan het opdoen is het thema vanuit het perspectief van het land van verblijf. Delia Spoelstra zal deze keer ingaan op de manier waarop mensen van het platteland omgaan met het geluid in de grote stad, Quito. Maar deze editie heeft nog grotere ambities. Isidor Ilic schrijft niet alleen over het ondermaanse, maar ook over hoe onze wereldse samenleving zich verhoudt tot het extraplanetaire. Hij vertelt in zijn stuk over de ‘Voyager Golden Record’: een gouden langspeelplaat met urenlange geluidsfragmenten die in 1977 de ruimte in is geschoten om buitenaardse civilisaties te bereiken.

Ook putten wij deze keer uit de rijke bron die het SoMoarchief heet. Dit maal een prachtig artikel van Bart van Heerikhuizen uit 2001, waarin hij beeldend beschrijft hoe de intrede van stereofonie in 1963 zijn leven veranderde. Tevens toegevoegd is de rubriek Graduate waarin een afgestudeerde student sociologie ingaat op het leven na de universiteit. Vanaf nu vind je verder iedere editie een interview met iemand die nauw betrokken is bij het thema in kwestie. Romy Hanoeman heeft om die reden de curator van fotomuseum Foam geïnterviewd over de huidige tentoonstelling over geluid. Als een extra vind je in het blad daarom deze keer een werk uit desbetreffende collectie op posterformaat. Een bijzondere beeltenis die exemplarisch is voor de lastige taak waar de beeldredactie deze editie mee belast is geweest. Want wat laat je zien als de essentie van het thema zit in datgene wat je alleen kan horen. De illustratoren zijn hier creatief mee omgegaan en hierdoor is er een mooie wisselwerking ontstaan tussen beeld en tekst. Dit heeft ervoor gezorgd dat de algehele kwaliteit van het blad is toegenomen. De optelsom van alle delen, is immers groter dan het geheel. Dit, en nog veel meer, zul je aantreffen op de hieropvolgende bladzijden. Veel leesplezier.

Mark de Boorder

Tekst

Leave a Reply