De sociale wereld is niet in steen gebeiteld. Hiermee bedoelen we dat niets dat sociaal is, blijft zoals het nu is; de sociale wereld is altijd onderhevig aan veranderingen. Als deze dat niet was dan was onze studie ook zinloos geweest. Als er geen mogelijkheid zou zijn om de samenleving te veranderen, zou er ook geen reden zijn om deze te bestuderen, te analyseren, en deze te bekritiseren.

Na deze sociologische open deur (of sociologische wijsheid zoals je wilt) gaan we door met een pijnlijk sociaal fenomeen: stigma. Wanneer we spreken over stigma is dit vaak in actieve termen; ‘gestigmatiseerd worden’, zonder dat de gestigmatiseerde hier zelf zeggenschap heeft. ‘Stigma’ wordt dan ook onder andere gedefinieerd als een ‘brandmerk’. Je draagt een brandmerk altijd op je lichaam; Iets waar je niet van af kan komen dus, iets dat je altijd zal definiĆ«ren. Sterker nog, een stigma is zelfs zo machtig dat alle andere onderdelen van een identiteit er door overschaduwd worden. Wie kampt met psychologische problemen dreigt alleen nog gezien te worden als diens diagnose, de resterende complexiteit van een mens wordt niet langer relevant geacht. Hetzelfde geldt voor werklozen, gehandicapten, transseksuelen, en elke andere identiteit waarbij sprake kan zijn van een stigma; de lijst is nog lang niet afgelopen. Zoals we met de redactie merkten bij de eerste vergadering: er is nogal wat te zeggen over verschillende stigma’s.

Echter, als de sociale wereld veranderlijk is dan kan het niet zo zijn dat een stigma permanent moet zijn als een brandmerk. Homoseksualiteit hoeft niet langer stigmatiserend te zijn, we kunnen hier ook trots op zijn zoals we collectief doen tijdens Gay Pride. Een stigma kan, en moet misschien, aangevochten worden. Stigma is meer dan een brandmerk, stigma is een strijd. Een strijd om betekenis en interpretatie. Stigma is ook complex, complexer dan een hoofdredactionele inleiding van 300 woorden eer aan kan doen. Lees daarom vooral verder in de laatste SoMo van dit jaar, en zie waar onze redactie aan dacht tijdens het bespreken van ons vierde thema.

Yoren Lausberg

Tekst

Tal van den Berg

Tekst

Leave a Reply