Category

Kapitaal

RecensieCarien MoosdorffKapitaal
03/01/2018

Boekrecensie ‘Dit kan niet waar zijn’ van Joris Luyendijk

Tweeduizendvijftien wordt ingeluid met maatschappelijke ophef: Antropoloog en journalist Joris Luyendijk veroorzaakt een mediahype met…
Read More
EssayLaura BoogKapitaal
02/28/2018

Stinkendrijke zwervers en straatarme rijkelui

Ik sus het stemmetje dat schreeuwt om nicotine als ik bij de ingang van de…
Read More
EssayIsidor IlićKapitaal
02/28/2018

“Post- of Extreem Kapitalisme”

Het kapitalistisch systeem wordt vaak voorgesteld als ons eindstadium. Het is moeilijk in te beelden…
Read More