Interview met een feminist: Camille Poppe

1. Wie ben jij? Wat doe jij als werk?

Ik ben Camille Poppe, 21 jaar oud. Ik zou mijzelf beschrijven als een onafhankelijk individu, die haar eigen pad volgt waar dit haar ook naartoe brengt. Ik heb drie jaar geleden mijn middelbare school diploma gehaald in Huizen. Sindsdien doe ik al drie jaar fulltime modellenwerk. Op dit moment woon ik weer Nederland na een lange tijd af en aan in het buitenland te zijn geweest, omdat ik weer in mijn vertrouwde omgeving wilde zijn.

2. Hoe ervaar jij de positie van de vrouw op dit moment?

Als vrouw besef ik dat ik mij sterk voel, door mijn moeder die alleenstaand mij en mijn zus open heeft opgevoed. Daarnaast geeft de baan die ik heb mij een positie waarin ik de vrijheid heb om te doen wat ik wil. Ik besef mij dat er enorme verschillen in de wereld zijn, in hoe vrij vrouwen zich voelen in verschillende aspecten. In sommige aspecten lijkt hier verandering in te komen maar de realiteit verschilt meestal nog steeds van de regels die worden opgesteld. Ik geloof dat discriminatie op basis van gender nog steeds vaak voorkomt.

3. Zou jouw werk anders zijn als je een man was?

Ja, eigenlijk zijn binnen het modellenwerk de rollen totaal omgedraaid in vergelijking met andere werkvelden. Dit is nog wel het enige beroep waarin vrouwen meer betaald krijgen maar ook meer privileges krijgen dan mannelijke modellen. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan gratis dingen die je krijgt zoals etentjes, feestjes maar ook cadeautjes.

4. Hoe zou jij feminisme beschrijven?

Dat je staat voor de kracht van de vrouw. Vrouwen hebben even veel kwaliteiten als mannen.

5. Waarom vind jij jezelf een feminist?

Omdat ik mijn gedachten en gevoelens niet laat beïnvloeden door anderen, of dit nou een man of een vrouw is. Ik zou mezelf ook nooit onderdanig opstellen tegenover een man. Ik sta voor het trots zijn op jouw eigen lichaam en jezelf accepterenanderen in hun waarde laten, ook binnen mijn baan waarin het uiterlijk een grote rol speelt.

6. Hoe zet jij je zelf op voor de rechten van vrouwen?

Mijn uiterlijk wat een belangrijke functie heeft binnen mijn werk, staat los van wie ik ben als vrouw. Commentaar wat ik ontvang als model, neem ik niet op als persoonlijke kritiek. Dit voor mijzelf een belangrijke houvast. Ik probeer dit onderscheid tussen lichaam en persoon ook aan andere vrouwen in mijn leven duidelijk te maken.

7. Wat zou jij jezelf als jong meisje als advies geven?

Luister naar je diepste gevoel en maak altijd de keuze vanuit dat gevoel. Laat je niet beïnvloeden door de mening van anderen. Het blijft jouw leven, je kunt zelf beslissen welke richting je op gaat.

Sabrine Mdaghri

Tekst en Beeld

Leave a Reply