Het gedeeltelijk tonen van het naakte lichaam in de openbare ruimte door het dragen van schaarse kleding – zoals op festivals – is een teken van beschaving.

Bob Merkx
Eerstejaars Sociologie

Met deze stelling ben ik het eens. Dit is voor mij een teken dat we in onze samenleving op een goede manier met elkaar om kunnen gaan en dat we elkaar redelijk kunnen accepteren zoals we zijn. Het feit dat mensen vaak goed kunnen inschatten wat door de mensen om hen heen geaccepteerd wordt is voor mij het tweede punt dat wijst op een teken van beschaving.

Justine van de Beek
Tweedejaars Sociologie

Enerzijds lijkt het ongegeneerd en ‘onbestraft’ dragen van schaarse kleding mij inderdaad een teken van beschaving: met name vrouwen worden er nog op aangekeken wanneer zij ‘te bloot’ gekleed zijn. Denk bijvoorbeeld aan de recentelijke ophef over naveltruitjes op basisscholen en middelbare scholen. Vrouwen worden al op jonge leeftijd continu geseksualiseerd, mede op basis van kleding, en zijn hierin dus niet echt vrij. In die zin zijn we in Nederland misschien niet zo ‘beschaafd’. Anderzijds zou het dragen van schaarse kleding geen voorwaarde moeten zijn voor beschaving: vrouwen die gezichts- of lichaamsbedekkende kleding willen dragen hebben recht op keuzevrijheid, en ook dat is beschaving.

Harmen Pelders
Derdejaars Sociologie

Ik denk niet dat het tonen van een gedeeltelijk naakt lichaam in de publieke ruimte an sich een teken van beschaving is, maar dat de mogelijkheid om het te kunnen doen zonder dat omstanders daar aanstoot aan nemen dat wel is. Dat we in Nederland een vrije keuze hebben in ons uiterlijk – niet gebonden aan formele wetgeving – laat zien dat de informele opties dus ook gangbaar zijn. Daarmee zou ik het aan de hand van Elias’ voorbeeld van zijn civilisatietheorie bezien: waar is nog ons etiquetteboekje dat ons voorschrijft hoe ons te kleden? Dus informalisering als teken van verregaande civilisering, naar Wouters’ idee… met in het achterhoofd dat dit wel eens specifiek West-Europees kan zijn.

Rozemarijn Weyers
Derdejaars Sociologie

Of je dit als een teken van beschaving ziet, hangt naar mijn mening vooral af van hoe je ‘beschaving’ definieert. Voor mij gaat ‘beschaving’ om de (ontwikkeling van de) normen, waarden en omgangsvormen van een bepaalde groep. Omdat er in een samenleving meerdere groepen zijn, kunnen er dus ook meerdere beschavingen zijn. Voor een bepaalde beschaving, bijvoorbeeld voor mensen die naar festivals gaan, kan het dragen van schaarse kleding een teken van beschaving zijn. Voor andere groepen, of in andere situaties, kan dit geen teken van beschaving zijn of juist recht tegen hun idee van beschaving in gaan. Wat voor een bepaalde groep als teken van beschaving wordt gezien hangt dus af van de groep, de tijd en de situatie.

Weera Koopman

Beeld

Leave a Reply