Als een publiek socioloog moet je niet te genuanceerd zijn. Met extreme uitspraken kun je meer bereiken.

Dora Weijers
2e jaars Socioloog

“Een publieksocioloog leidt naar mijn mening per definitie een moeilijk bestaan. Als publieksocioloog zal je namelijk altijd het gulden midden moeten vinden tussen voldoen aan de standaarden van je wetenschappelijke achterban wat betreft objectiviteit én je mening op een overtuigende manier overbrengen naar het grotere publiek. Publieksociologen zijn om deze reden in mijn ogen dan ook de uitdraging van de uitdrukking living on the edge. Het is dan ook belangrijk te erkennen dat wij op dit moment in een onzekere tijd leven doordat iedereen zelf verantwoordelijkheid draagt voor de keuzes die hij of zij maakt. Dit brengt onzekerheid mee, wat mensen ontvankelijk maakt voor het extreme, dat staat te popelen om mensen een houvast te bieden. Ik denk dus dat publieksociologen af en toe best een tandje bij mogen zetten om het extremisme in onze samenleving te evenaren.”

Laura Boog
2e jaars Socioloog

“Lastig. Mijn eerste ingeving was ja, het is nodig om extreem te zijn in je uitspraken. Met genuanceerde opmerkingen verdwijn je al gauw in een grijze massa en word je vergeten, ook al zijn deze misschien het meest realistisch. Het is aantrekkelijker als iemand een zwart of wit beeld schetst dan een grijs beeld. Ik denk dat het vaak nodig is om compleet door te schieten naar links of rechts om ook maar het midden te bereiken. Aan de andere kant moet je ook oppassen dat je uitspraken niet al te extreem worden, je moet tenslotte geloofwaardig blijven. (Ironisch is dat ik mijn eigen mening hierover behoorlijk nuanceer)”

Noraly Ilahi
3e jaars ASW

“Sociologen moeten duidelijkere taal gebruiken! De vage verhalen en de allesomvattende theorieën zijn vaak moeilijk te falsificeren. Doordat ze makkelijk vatbaar zijn voor ad hoc veranderingen is het moeilijk om ze serieus te nemen. De theorieën staan te veel open voor interpretatie. Ze geven sociologie een slechte naam door het af te spiegel als een wetenschap waar je helemaal niet precies hoeft te omschrijven. Een socioloog die wel gefalsificeerd is, is veel beter en geloofwaardig dan een socioloog met een theorie waarvan zijn onderzochte effecten niet repliceerbaar zijn.”

Bram Visser

3e jaars Socioloog

“Ik zou zeggen dat ik het hier mee eens ben. Onder voorwaarde dat er vervolgens een debat over gevoerd wordt. Er moet ruimte zijn voor tegenwicht, sociologie moet niet als autoriteit gebruikt worden zodat iemand kan schreeuwen zoveel hij wilt. Ik denk het meer een zaak is dat er meer publieke sociologen zouden moeten zijn, behalve in opiniestukken zie je ze niet zo veel. Aan de andere kant; er is niet een discipline waarvan de professoren duidelijk veel aanwezig zijn.”

Yoren Lausberg

Tekst en Beeld

Tal van den Berg

Tekst en Beeld

Leave a Reply