“De nacht is het domein van het kwaad.”

Eva Verschuur

Eerstejaars Sociologie

De nacht is het domein van het kwade. Ik kan je nu een mooi verhaal vertellen over waarom dit wel of niet zo is, maar wat bereiken we dan eigenlijk? Wat kwaad is voor mij, is misschien geen kwaad voor jou. Want wat is dat eigenlijk, kwaad? Betreft het kwade de mensen die inbreken? Of kunnen wij pas spreken van het kwade wanneer er fysieke schade is aangericht? Zijn het groepen of individuen? Velen willen graag horen wat het kwade is. Als we weten wat het is kunnen wij het makkelijk wegstoppen in een donker hoekje om er vervolgens niet meer naar om te kijken. Dus misschien is de nacht wel het domein van het kwade. De nacht als het donkere hoekje waar wij alles wat als kwaad beschouwd kan worden proberen weg te stoppen.

Ani Asoian

Tweedejaars Sociologie

Eens en oneens. Het ligt er een beetje aan vanuit welke invalshoek je “het kwade” bekijkt. Wanneer je denkt aan gevaar of geweld, zou ik zeggen: eens. Doordat er ‘s nachts minder mensen op straat zijn, en er dus minder toezicht is, is het makkelijker slachtoffer te worden van wat voor geweld dan ook. Ook zie je bij uitgaansgelegenheden vaak dat dronken mensen meegevoerd worden in een stroom van allemaal spannende belevingen, waaronder wanorde en geweld, en zie je dat er agressief gereageerd wordt bij de minste uitdaging. Naast uitgaansgeweld is er bijvoorbeeld ook huiselijk geweld, genocide en terrorisme, wat gewoon overdag gebeurt. Ook met een ethische invalshoek is het kwade overdag te vinden.

Maurijn Rezvani

Derdejaars Politicologie & Antropologie

Door de menselijke beperking om ‘s nachts minder te kunnen zien, lijkt het voor de hand liggend dat er in de nacht meer gevaar op de loer ligt. Wanneer het kwaad enkel uit persoonlijke dreiging ontstaat, kunnen we het hier niet mee oneens zijn. Maar bestaat kwaad nog wel voornamelijk op persoonlijk niveau? Massaexecuties vonden in de tijd van NaziDuitsland immers overdag plaats, evenals de beslissing om een atoombom te laten vallen. In grote kantoorgebouwen wordt op klaarlichte dag gespeculeerd met de bestaanszekerheid van grote populaties. Sinds ‘kwaad’ het persoonlijke niveau is overstegen, kunnen we de nacht dus niet meer als haar domein zien. Misschien is overdag nu zelfs het domein van het kwaad?

Louise van Britsom

Vierdejaars Future Planet Studies met major Sociologie

Hier ben ik het mee oneens. De nacht is een antropomorfische eigenschap toegeschreven aan de schaduwen van een natuurlijk verschijnsel. Een sociaal construct betekent, echter, niet dat er niets waardevols in huist. De verbinding tussen de nacht en het kwade is, bijvoorbeeld, een mooie illustratie van de link tussen het lichaam en de belevenis. De ogen zijn voor het gros van de mensen het leidende zintuig. Het leven van de meesten speelt zich af in de ideale situatie voor het oog, namelijk overdag. De dominantie van dit zintuig heeft een schaduwzijde. Zodra zich een situatie voordoet waarin we niet volledig kunnen terugvallen op het oude en vertrouwde (hier: het zicht), worden we automatisch angstig en wantrouwig. De nacht is het moment waarop dit vertrouwen wegvalt.

Leave a Reply