“Het recht op zelfbeschikking weegt zwaarder dan de morele bezwaren tegen euthanasie”.

Emilio Rivera
1e Jaars Sociologie

Veel van de bezwaren die ik heb gehoord plaatsen niet de overwegingen van de persoon die euthanasie wilt plegen centraal. Het lijkt vaak neer te komen op de bijdrage die de persoon in kwestie levert aan de samenleving en dat euthanasie onprettig is voor anderen. Mensen die euthanasie willen plegen hebben zelf vaak geen beslissende stem hierin. Vaak wordt gesproken over wat het ‘beste’ is voor deze mensen. Dit is tegenstrijdig omdat een ieder recht heeft op vrijheid als het gaat om zijn/ haar eigen lichaam. Het lijkt erop dat de samenleving zo mensen wilt beschermen tegen zichzelf. Of dit een goed uitgangspunt is valt niet direct te zeggen. In een samenleving van conflicterende belangen heeft iedereen wel ergens ‘gelijk.’

Jamila Meischke
2e jaars Sociologie

Helemaal mee eens. Als we niet eens de vrijheid hebben om over ons eigen leven te beslissen, hebben we dan überhaupt wel vrijheid? Niemand heeft de keuze om geboren te worden. Natuurlijk heeft iedereen het recht op leven, maar dit recht mag zich niet vertalen in een verplichting. Zeker niet als het leven door hele ernstige pijn of op een andere manier zo bemoeilijkt wordt, dat de kwaliteit van leven te laag is om nog door te gaan. Naar mijn mening heeft iedereen naast het recht op leven, net zo goed het recht om te ontsnappen uit het leven als dit te zwaar wordt.

Chuck de Rond
3e jaars Sociologie

Het is best moeilijk een steekhoudende ethische redenatie te formuleren waarom een mens het recht heeft over zijn eigen lichaam te beschikken. Toch lijkt dit beredeneerd vanuit de Kantiaanse menselijke Rede enigszins legitiem. Het recht op zelfbeschikking lijkt hierdoor vanuit de intuïtie namelijk het meest legitieme recht dat een mens heeft. Hieruit volgt dat morele argumenten voor het recht op zelfbeschikking dan ook altijd zwaarder wegen dan morele argumenten die euthanasie verwerpen. Daarnaast hebben mijn ouders mij het leven geschonken en net als wanneer Sinterklaas mij iets schenkt, is het vervolgens van mij.

Dick Stroet
Masterstudent

In onze samenleving wordt het leven steeds verder opgerekt. Met medicijnen en tehuizen maken we zorg kwantitatief efficiënt. Succes wordt gemeten in de duur van het leven, niet in het plezier dat men ervaart. Wanneer er goede richtlijnen bestaan en regulatie nauwkeurig en consequent wordt gehanteerd, lijkt zelfbeschikking over het einde van het leven mij de volgende stap op het gebied van vrijheid. De dood wordt dan geen onvermijdelijk, angstaanjagend concept, maar een optie waar waardigheid en zeggenschap in schuilt. Ik ben het daarom eens met deze stelling.

Weera Koopman

Beeld

Leave a Reply