De lading van het woord ‘geloof’ is veranderende. Waar het woord voorheen veelal religieuze connotaties had, lijken deze tegenwoordig steeds diverser. Als antwoord op de vraag ‘geloof je?’ zou een eeuw geleden ‘ja’ al een hoop informatie geven over iemands overtuigingen: Christelijk. Echter, met name sinds de jaren ‘60, toen er veel arbeidsmigranten naar Nederland kwamen, is de diversiteit in de samenleving sterk toegenomen. Dit betekende een groeiend aantal mensen met een niet-Westerse achtergrond en niet-Westerse religieuze opvattingen. Daarnaast is er sprake geweest van secularisering, uitmondend in een opkomst van het atheïsme, agnosticisme en vormen van new-age spiritualiteit. Naast het groeiende aantal religieuze geloofsovertuigingen, lijkt er ook een ontwikkeling gaande dat geloof zich niet langer beperkt tot de religieuze context. Een veelgehanteerde definitie van het woord ‘geloof’ is ‘vertrouwen stellen in’. Dit is een zeer vrijblijvende en universele definitie van wat geloof zou inhouden. Tegenwoordig stellen mensen in de meest triviale dingen te geloven. Zo zag ik laatst de tekst ‘I believe in good coffee and Wi-Fi’ in witte letters op het raam van een Amsterdams koffietentje. Aangezien ik niet denk dat het brein achter deze tekst de aanwezigheid van een bakkie en een internetverbinding als sacraal ervaart, lijkt dit te bevestigen dat geloof tot iets zeer alledaags en weinig omvattends is verworden. Het groeiende aantal religieuze overtuigingen in de Nederlandse samenleving, samen met de definitieverschuiving van het begrip ‘geloof’, heeft ervoor gezorgd dat de vraag ‘geloof je?’ tegenwoordig niet meer toereikend om iemands wereldbeeld te kunnen achterhalen. Om deze reden hebben wij daarom de vraag ‘wát geloof je?’ gesteld aan studenten rondom het Roeterseilandcomplex en de Oudemanhuispoort campus.

Roy, fietscoach

“Ik geloof in God. Sinds twee jaar ben ik bekeerd. Christelijk, dat is mijn opinie. In mijn vorige leven was ik veel aan het liegen en door de bekering ben ik toch een ander mens geworden. Ik geloof dat Hij overal over mij waakt.”

Hayat bedrijfskunde

“Ik geloof in de gemeenschappelijkheid van alles, ik wil zo een sociaal mogelijke approach nemen tot alles wat we doen, anders gaat het niet werken. Mensen zijn nu te veel veel self-involved en egoïstisch en ze stemmen rechts. Dat is niet hoe het hoort.”

Gioia Antropologie

“Ik geloof in mezelf. Niet in, buitenaardse whatever of Goden, ik vind het juist mooi dat mensen daar geloof uit halen. Maar ik geloof niet in iets wat niet hier op aarde is. Ik vind dat iedereen in zichzelf zou moeten geloven. Ik vind dat mensen op eigen kracht dingen moeten doen en dat je dat zelf realiseert. Anderen kunnen je daar zeker bij kunnen helpen. Contacten, professoren; wie dan ook, maar er zal nooit van buitenaf of bovenaf iemand zijn wie je daar bij helpt”

Thomas Sociale Geografie

“Ik geloof dat we wat meer compassie nodig hebben komende tijd. Volgens mij is het makkelijk om ongelovig te zijn op dit moment – er is veel om pessimistisch over te zijn. We moeten leren iets socialer naar elkaar te kijken, iets meer zien dat het best wel goed gaat. Zo kunnen ook minderheden beter geholpen worden”

Pascal, Computer Science

“I think the best way to improve the world is to take small steps and lead by good examples. I believe that we have to look at what is right for society and the environment.”

Yannesh, Sociologie

“Ik geloof niet dat er een inherente waarheid is. Als je wel op die manier denkt – dat er geen waarheid is en alles extern geconstrueerd is – dan zal je ook nooit iets concreets kunnen doen in het leven. Volgens mij is het handig om een bepaalde moraliteit te volgen”

Farah Fiscaal recht

“Ik geloof in memes. Ze maken het leven van iedereen beter. Je kan jezelf erin terugvinden, ook al worden ze gemaakt door verschillende mensen. Ik geloof ook in de kracht van motivatie”

Derk, geschiedenis

“Als ik ergens in zou geloven… Niet op een religieuze manier – dat doe ik totaal niet, want dat vind ik een beetje onzin. Hoewel ik het ook lastig vind dat mensen militant doen tegen gelovigen, dat is problematisch. Als ik zou kiezen: iedereen moet het lekker zelf kunnen bepalen. Waar ik zelf in geloof: iedereen moet de vrijheid hebben om ergens in te geloven.”

Bo, media en cultuur

“Ik geloof in het menselijk verstand. Ik denk dat alles wat wij zien in deze wereld een product is van menselijk verstand en dat je daar altijd op terug kan vallen wanneer je niet weet wat je kan geloven. Volgens mij is het onrechtvaardig om in iets te geloven wat hoger dan jezelf is. Ik denk dat menselijk verstand onderdeel is van de natuur, het is niet gevormd door mensen. Ik denk niet dat er een eenzijdige invloed is van nature, maar dat het een samenkomst is met nurture op hoe wij zijn en hoe we zien dat anderen zijn. Ik denk dat het invloed heeft op datgene wat je gelooft en dat dat een product is van wat we bedenken.”

David, kunstgeschiedenis:

“Ik vind dat een moeilijke vraag. Ik geloof niet in een God of hogere macht. Ik denk eerlijk gezegd dat het verzonnen is om dingen te verklaren. Het Christendom vind ik onzin, aan de andere kant leert het mensen waarden die ik wel belangrijk vind. Het heeft ook goede kanten en door erin te geloven kan het wel mensen de wereld laten verbeteren. Omdat het gebonden zit aan een man in de Hemel is het voor mij niet mogelijk om daarin te geloven. Misschien heeft religie wel wat er mist in de wetenschap; hoe het mensen leert om goed met elkaar om te gaan.”

Vincent, Curtural Analysis

“ik weet dat ik veel dingen niet geloof. Ik geloof niet perse in het bestaan van een vrije wil of religie, dat zijn sociale constructen. Mensen hebben gewoon iets bedacht om het leven leefbaar te maken – aanknopingspunten – anders is de wereld chaos. Waar ik zelf in geloof? Dat alles wat ik doe bepaald wordt door anderen, door constructen. Als ik naar tv kijk, wordt er voor mij al bepaald wat ik moet kopen en wat ik leuk zou moeten vinden. Als ik luister naar de radio wordt mij verteld dat dit een hele vette radio dj is, terwijl ik misschien zelf dan wel kan denken dat het niet zo is, maar je gaat er in mee omdat iedereen het zegt. Heel veel dingen die wij geloven, die ik geloof, zijn niet op basis van eigen mening, maar wat de samenleving heeft bepaald. Wat de normen zijn en wat vet is. Agency is er wel natuurlijk… je kan bepaalde mate van agency vertonen, maar agency voor mezelf heeft niet zoveel nut als ik sta te demonstreren in mijn eentje. Als ik met meerdere mensen ga demonsteren, creëert dat alweer een bepaalde structure. We denken dat het vrije keuze is om te kunnen demonsteren, maar ook voor een demonstratie zijn er bepaalde normen en waarden overtreden. Deze normen en waarden zijn bepaald door een structuur waarover gedemonstreerd wordt als deze worden overschreden… Geloven in een God heeft eeuwenlang bestaan om te begrijpen wat we hier deden. Het nieuwe geloof in de neoliberale wereld is ook iets om een doel te geven aan je leven. “

Max politicologie

“Ik hang geen bepaalde religie aan en ik geloof niet in iets institutioneels. Het ligt meer persoonlijk en spiritueel: ik geloof wel dat we allemaal verbonden zijn met elkaar door de natuur. Het is niet goed in woorden te vatten, meer een gevoel. Als je door het bos wandelt zie je niet alleen de schoonheid ervan, maar ook dat je niet zonder had kunnen leven. We zijn afhankelijk van elkaar “

Laura kunstgeschiedenis

Ik vind dat iedereen altijd verantwoordelijkheid moet nemen om bewustzijn bij zowel jezelf als anderen te kweken over de bestaande machtsstructuren in onze samenleving. Omdat ik niet vind dat iemands persoonlijke religieuze uitingen daar van groot belang voor hoeven te zijn, zal ik nooit iemand beoordelen om hun godsdienstige overtuiging. Als iemand hun identiteit rondom een religie centreren dan hebben zij daar alle recht toe. Misschien komt het doordat ik in een atheïstisch gezin ben opgegroeid, dat ik juist de aantrekkingskracht van het halen van voldoening en nut uit een godsdienst goed kan begrijpen. Het lokale gemeenschapskarakter van kerken, moskees en synagogen in Amsterdam vind ik verrijkend voor de stad en haar inwoners. Ik ben wel tegen godsdienstige instellingen die als grote instituties macht kunnen beoefenen over een grotere groep mensen. Maar, dat is omdat ik sowieso tegen hiërarchie en gevestigde (en vooral ondemocratisch gekozen) leiders ben.

Fleur informatiekunde

Ik geloof dat de wereld is ontstaan door een oerknal, maar dat er vervolgens wel profeten zijn geweest die ons hebben gevormd tot wie we zijn. En ik geloof dat iedereen moet samenwerken in vrede.

Robin filosofie

“Ik geloof in de waarde van universele liefde. Ik denk dat in alles wat gecreëerd wordt uit liefde bestaat en alles wat kapot gemaakt wordt een gevolg is van gebrek aan liefde.

Olav Zandbergen

Tekst

Weera Koopman

Beeld

Leave a Reply